Čas se izteka. Prihodnost Zemlje je resnično v naših rokah. Smo zadnja generacija, ki lahko spremeni sedanji način globalnega razvoja, enega glavnih uničevalcev našega planeta. O trajnosti in trajnostnem razvoju je veliko govora. Toda kaj trajnostni razvoj sploh pomeni in zakaj bi vaš salon morali naravnati v smeri trajnostnega razvoja? 

»Tisti najbolj drzni se lahko poglobite v trajnost svoje ponudbe in ob ceniku storitev transparentno zapišete količino onesnaženega vodnega kroga in ogljičnega odtisa posamezne storitve.«

Odločitve, ki jih sprejemate v vsakodnevnem življenju, lahko prispevajo k prehodu v bolj pravičen in odgovornejši svet. Z njimi namreč zmanjšate in/ali omejite negativne vplive na podnebne spremembe (zmanjšanje toplogrednih plinov), prispevate k bolj zdravemu okolju ter kakovostnejšemu načinu življenja. Organizacija združenih narodov je leta 2015 sprejela zavezo AGENDA 2030 za trajnostni razvoj, ki združuje ekonomske, socialne in okoljske vidike ter jih utemeljuje v 17 ciljih trajnostnega razvoja (Sustainable Development Goals – SDGs). Agenda 2030 je univerzalna, njene cilje pa morajo do leta 2030 uresničiti vse države sveta; gre za skupni načrt, da bi zagotovili prihodnost našega planeta. Vsi smo poklicani k sodelovanju, tudi vi!

Kaj je trajnostno delovanje oziroma trajnostni razvoj?

Beseda trajnost (sustainability) se je sprva izoblikovala za namen varstva narave in razvoja v smislu njene zaščite. Kasneje se je razumevanje razširilo na področje trajnostnega razvoja v gospodarstvu in nazadnje na družbo oziroma socialno področje. Danes se trajnost zato pojmuje tridimenzionalno, kar pomeni, da kazalci napredka oziroma gospodarskega razvoja niso samo ekonomski, temveč tudi socialni in okoljski. Pome mbno je tudi, da načelo trajnosti poudarja nujnost ohranjanja zdravega okolja in naravnih virov za prihodnje generacije (temu pravimo medgeneracijska odgovornost).

Celoten članek si lahko preberete v e-reviji Beauty Forum (tukaj) na strani

Reduciraj–Ponovno uporabi–Recikliraj

Boštjan Polanec